Tjänster

Tjänster

Litoralis Natur AB utför uppdrag inom ett brett arbetsfält och sammarbetar vid behov med andra kompetenser. Nedan listas ett urval av tjänster som företaget erbjuder:


  • Biotopkartering av vattendrag
  • Dykinventering av undervattensvegetation
  • Inventering av marina naturvärden
  • Naturvärdesinventering enligt NVI-standarden
  • Planering av vattenvårdsprojekt
  • Inventering av fisk, musslor och vattenvegetation
  • Utredningar inför vattenverksamhetsprojekt
  • Rådgivningsuppdrag
  • Film- och fotouppdrag på land och under vattnet
  • Uppdrag kopplat till friluftsliv och naturinformation


Du kan även läsa vidare om referensuppdrag eller hitta publicerade rapporter från Litoralis för att få mer information om vad företaget gör.


www.litoralis.se

jonas@litoralis.se

+46 703-13 42 80

Lidaleden 686

603 81 Norrköping