Tjänster

Tjänster

Naturvård är ett brett område som berör många olika aktörer och uppdragen har stor variation, allt beroende på beställare och deras behov. Här listas ett urval av de tjänster Litoralis Natur utför. Du kan även läsa vidare om referensuppdrag eller hitta publicerade rapporter från Litoralis för att få mer information om vad företaget gör.


Då uppdragen kan variera i omfattning och innehåll har Litoralis ett stort kontaktnät för samarbeten vid behov av övrig specialistkunskap inom naturvårdsområdet.

Naturvärdesinventeringar av vattenmiljöer

Film- och fotouppdrag i undervattensmiljöer

Biotopkarteringar av vattendrag

Utredningar inför fysiks planering och exploateringar

Biologiska undersökningar som dykinventeringar och provfisken

Biotopvård och fiskvägsprojekt; från utredning till genomförande

Uppdrag kopplat till friluftsliv och naturinformation

www.litoralis.se

jonas@litoralis.se

+46 703-13 42 80

Lidaleden 686

603 81 Norrköping

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera