Litoralis

Natur AB

Ålnate

 

Litoralis Natur AB drivs av Jonas Edlund i Norrköping. Företaget har funnits sedan 2003 och utför uppdrag åt statliga myndigheter, kommuner, företag, föreningar och privatpersoner. Naturvård i vattenmiljöer är basen i verksamheten, men företaget gör även andra uppdrag kopplade till naturvården.

 

Företaget har ett brett kontaktnät och samarbetar med flera andra aktörer för att säkerställa hög kvalitet och nöjda beställare. Exempel på tjänster företaget erbjuder:

 

  • Naturvärdesinventeringar av vattenmiljöer

 

  • Biotopvård och fiskvägsprojekt från utredning till genomförande

 

  • Utredningar inför fysisk planering och exploateringar

  • Biologiska undersökningar som dykinventeringar och provfisken

 

  • Film- och fotouppdrag i undervattensmiljöer

 

  • Biotopkarteringar av vattendrag

 

  • Uppdrag kopplat till friluftsliv och naturinformation

 

 

Tveka inte att höra av dig!

 

 

 

 

Litoralis Natur AB | Lidaleden 686, 603 81 NORRKÖPING | jonas@litoralis.se | +46 703-13 42 80